Düzleme – Boya – Sıva

Günümüz koşullarında yoğun şehirleşme karşısında, insanlar, sıkıştırılmış iş ve yaşam alanlarından kurtulmak amacıyla bulundukları mekanları çağdaş, aydınlık ve zevkli ortamlar haline getirmek için uygulaması kolay, ekonomik , insan ve çevre sağlığına yararlı çağdaş ürünler yaratmak peşindedir.

  • Alçı, binlerce yıldır birçok alanda , çok sayıdaki yararları ile insanlığın hizmetinde olmuş ve çağdaş yapı malzemeleri arasında da yerini almıştır.
  • Alçı taşı (jips) doğal olarak oluşan ve bileşiminde iki molekül su bulunduran bir Kalsiyum Sülfat mineralidir. (CaSO4 2H2O).
  • Alçı taşının bünyesinde yarım molekül su kalacak şekilde, ısıtılması ve öğütülmesi ile alçı elde edilir.
  • Alçı suyla karıştırılınca tekrar katılaşarak bağlayıcılık özelliği taşıyan bir yapı malzemesine dönüşür.
  • Kalkınmış ülkelerin tüketimleri incelendiğinde alçının inşaat sektöründeki önemi gün geçtikçe artmaktadır.
  • Günümüzde alçı taşı kullanımının % 5′i zirai amaçlı, %15′i endüstriyel amaçlıdır. Geri kalan miktarın tamamı yapı sektöründe kullanılmaktadır.
  • Alçının yapı malzemesi olarak sağladığı yararları son yıllarda farkeden ülkemiz günümüz koşullarında yaklaşık 2 milyon ton alçıyı yapılarda kullanır hale gelmiştir.
  • Ancak ülkemizin çağdaş konut ihtiyacının rasyonel bir biçimde karşılanabilmesi için çok daha fazlasını kullanması gerekmektedir.